Return to Article Details Kết quả của biện pháp can thiệp thay đổi lối sống kết hợp metformine ở người tiền đái tháo đường tại đơn vị Quân đội A trên địa bàn Hà Nội Download Download PDF