Return to Article Details Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh u tuyến ức trên phim chụp cắt lớp vi tính Download Download PDF