Return to Article Details Đánh giá kết quả ứng dụng vạt cánh tay ngoài trong điều trị khuyết hổng phần mềm vùng cổ tay và bàn tay Download Download PDF