1.
Việt Đào Q, Bình NT, NgaNTP. Nghiên cứu nồng độ osteocalcin và beta-crosslap huyết thanh ở đối tượng thừa cân béo phì. YDLS [Internet]. 3 Tháng Tám 2019 [cited 1 Tháng Chạp 2021];14(5). Available at: https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/98