1.
HạnhNTM, Dũng TT, TrườngHQ. Đột biến gen BRAF V600E và mối liên quan với đặc điểm mô bệnh học trong ung thư biểu mô tuyến giáp thể biệt hoá tái phát, di căn. YDLS [Internet]. 18 Tháng Tám 2019 [cited 3 Tháng Chạp 2021];14(5). Available at: https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/97