1.
Minh PN, Nghĩa Đinh V, Sơn NT. Nghiên cứu giải phẫu định khu nhánh thái dương của dây thần kinh mặt ở người Việt trưởng thành. YDLS [Internet]. 7 Tháng Tám 2019 [cited 1 Tháng Chạp 2021];14(5). Available at: https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/96