1.
HạnhTTH, Vân TC, HằngPTM, Thành Đặng T, Em Đặng V. Nghiên cứu nồng độ kẽm và đồng trong huyết thanh bệnh nhân vảy nến đỏ da toàn thân. YDLS [Internet]. 26 Tháng Tám 2019 [cited 28 Tháng Giêng 2022];14(5). Available at: https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/95