1.
TrungN Đình, Tốt NH, Thạch NC, Hinh QX, Anh TD. Giá trị của cystatin C trong chẩn đoán sớm tổn thương thận cấp sau phẫu thuật tim. YDLS [Internet]. 14 Tháng Tám 2019 [cited 4 Tháng Chạp 2021];14(5). Available at: https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/93