1.
Huy NQ, Khương KV. Nghiên cứu điểm thuốc vận mạch - cường tim sau phẫu thuật thay van hai lá. YDLS [Internet]. 14 Tháng Tám 2019 [cited 4 Tháng Chạp 2021];14(5). Available at: https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/91