1.
Dự NN, Kính NQ, Thùy LQ. Đánh giá mối tương quan và sự phù hợp của PaCO2 với PcvCO2 và EtCO2 ở bệnh nhân sau mổ tim mở tại Bệnh viện Việt Đức. YDLS [Internet]. 26 Tháng Tám 2019 [cited 28 Tháng Mười-Một 2021];14(5). Available at: https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/89