1.
Yên NT, Lân Đặng H. Đánh giá kết quả phẫu thuật điều trị xuất huyết tiểu não tự phát. YDLS [Internet]. 6 Tháng Tám 2019 [cited 28 Tháng Mười-Một 2021];14(5). Available at: https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/87