1.
TrungN Đình, Tốt NH, NhậtN Đức, Nga DT, Anh TD. Đánh giá giá trị một số thang điểm dự báo tổn thương thận cấp sau phẫu thuật tim. YDLS [Internet]. 15 Tháng Tám 2019 [cited 7 Tháng Chạp 2021];14(5). Available at: https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/86