1.
ThànhB Đức, Sơn NH, Hùng PN, Quý NT. Nghiên cứu vai trò của NT-proBNP huyết thanh trong chẩn đoán suy tim cấp sau phẫu thuật bắc cầu nối chủ vành. YDLS [Internet]. 12 Tháng Tám 2019 [cited 4 Tháng Chạp 2021];14(5). Available at: https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/85