1.
Việt Đào Q, Bình NT, NgaNTP. Nghiên cứu mối liên quan giữa mật độ xương, tỷ lệ loãng xương với một số đặc điểm ở đối tượng thừa cân, béo phì. YDLS [Internet]. 20 Tháng Tám 2019 [cited 29 Tháng Mười-Một 2021];14(5). Available at: https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/84