1.
Khương KV. Nghiên cứu ảnh hưởng huyết động của rung nhĩ ở bệnh nhân tăng áp phổi do bệnh tim trái. YDLS [Internet]. 14 Tháng Tám 2019 [cited 1 Tháng Chạp 2021];14(5). Available at: https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/77