1.
Đông Đỗ V, Thấu NS, Sáng VV. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và tính kháng kháng sinh ở bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết do Staphylococcus aureus điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 từ năm 2016 đến năm 2018. YDLS [Internet]. 17 Tháng Tám 2019 [cited 30 Tháng Mười-Một 2021];14(4). Available at: https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/74