1.
Tuấn Nghĩa Đặng, Văn NamN, Anh HảiV, Việt AnhL, Thanh BìnhT, Công Hiếu Đặng, Xuân BộT. Tổn thương động mạch vú trong sau chấn thương ngực kín: Báo cáo một trường hợp. YDLS [Internet]. 26 Tháng Tám 2020 [cited 4 Tháng Chạp 2021];15(8). Available at: https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/682