1.
HàoNT, TuấnTLA, NhiPTU, NgọcLTM. So sánh hiệu quả điều trị hạt cơm bằng phương pháp xịt nitơ lỏng kết hợp bôi dung dịch castellani so với kết hợp bôi eosin 2% vào đáy tổn thương. YDLS [Internet]. 31 Tháng Ba 2021 [cited 7 Tháng Chạp 2021];16(1). Available at: https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/669