1.
ThắngV Đức, Giang NT, Trung NN, Nam NV, Hanh LB, Hiền TT, Kiên NT. Kết quả xa ung thư nhầy nguyên phát ở phổi được điều trị bằng phẫu thuật: Nhân một trường hợp. YDLS [Internet]. 8 Tháng Bảy 2019 [cited 4 Tháng Chạp 2021];14(4). Available at: https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/65