1.
Mai Anh Đào T, HuyNV. Nhận xét đặc điểm lâm sàng của lác cơ năng có hội chứng A-V . YDLS [Internet]. 1 Tháng Chạp 2020 [cited 7 Tháng Chạp 2021];15(6):64-8. Available at: https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/637