1.
Phương TT. Quy trình điều trị trầm cảm bằng kỹ thuật kích thích từ xuyên sọ. YDLS [Internet]. 19 Tháng Bảy 2019 [cited 4 Tháng Chạp 2021];14(4). Available at: https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/62