1.
HướngNV, PhiLT. Nghiên cứu mối liên quan của thuốc kháng động kinh phenobarbital đến sa sút trí tuệ trên bệnh nhân động kinh cơn lớn vô căn người trưởng thành . YDLS [Internet]. 2 Tháng Hai 2019 [cited 8 Tháng Chạp 2021];14(1):11-6. Available at: https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/605