1.
MinhPN, Nghĩa Đinh V, SơnNT, HảiLTT. Một số đặc điểm giải phẫu và định khu nhánh thái dương thần kinh mặt đoạn ngoài tuyến mang tai ở người Việt trưởng thành. YDLS [Internet]. 25 Tháng Mười-Một 2020 [cited 3 Tháng Chạp 2021];15(5). Available at: https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/555