1.
MinhPN, Nghĩa Đinh V, SơnNT, HảiLTT. Một số đặc điểm giải phẫu nhánh tận thái dương - trán dây thần kinh mặt chi phối cơ trán ở người Việt trưởng thành. YDLS [Internet]. 25 Tháng Mười-Một 2020 [cited 21 Tháng Giêng 2022];15(5). Available at: https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/551