1.
TúTN Ánh, HàoNT, Em Đặng V. Nghiên cứu thay đổi nồng độ IL-17A và hs-CRP huyết thanh của bệnh nhân vảy nến thông thường điều trị bằng secukinumab. YDLS [Internet]. 25 Tháng Mười-Một 2020 [cited 28 Tháng Mười-Một 2021];15(5). Available at: https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/532