1.
CườngNT, TốtNH, TuấnNT, HiênMX. Đánh giá bước đầu vai trò của procalcitonin trong định hướng dừng kháng sinh ở bệnh nhân viêm phổi thở máy . YDLS [Internet]. 25 Tháng Mười-Một 2020 [cited 1 Tháng Chạp 2021];15(5). Available at: https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/528