1.
ThanhNX, ThắngP, HuyềnVTT, AnhNT. So sánh trắc nghiệm đánh giá nhận thức Montreal với trắc nghiệm đánh giá trạng thái tâm thần tối thiểu trong sàng lọc sa sút trí tuệ. YDLS [Internet]. 25 Tháng Mười-Một 2020 [cited 28 Tháng Giêng 2022];15(5). Available at: https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/517