1.
VânLTK, ViệnMV, AnhPTT. Đánh giá kết quả phẫu thuật sửa chữa hẹp đường ra thất phải tại Bệnh viện Chợ Rẫy. YDLS [Internet]. 7 Tháng Bảy 2020 [cited 28 Tháng Mười-Một 2021];13(7):92-8. Available at: https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/511