1.
Quang BiểuB, Hà LN, Khánh L. Đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể biệt hóa sau phẫu thuật có thyroglobulin cao và xạ hình toàn thân với 131I âm tính. YDLS [Internet]. 27 Tháng Năm 2019 [cited 3 Tháng Chạp 2021];14(4). Available at: https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/49