1.
Đức QuỳnhN, Thị Hương GiangB, Văn Đông Đỗ, Hồng TrungL. Một số đặc điểm kháng kháng sinh và yếu tố nguy cơ nhiễm khuẩn bệnh viện do Klebsiella pneumoniae kháng carbapenem tại Khoa Hồi sức tích cực - Bệnh viện Bạch Mai (7/2019 - 8/2020). YDLS [Internet]. 7 Tháng Bảy 2020 [cited 21 Tháng Giêng 2022];15(7). Available at: https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/482