1.
AnhBTV. Laser quang động trong điều trị tân mạch dưới võng mạc vùng hoàng điểm do các bệnh ngoài thoái hoá hoàng điểm tuổi già. YDLS [Internet]. 8 Tháng Mười-Một 2018 [cited 28 Tháng Mười-Một 2021];13(5). Available at: https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/446