1.
HàoNT, ThảoVTP. Đánh giá hiệu quả và an toàn của tiêm vi điểm acid hyaluronic trong trẻ hóa da. YDLS [Internet]. 8 Tháng Mười-Một 2018 [cited 21 Tháng Giêng 2022];13(5). Available at: https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/444