1.
NguyênTT, Hưng ND. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và sự hiện diện của tụ cầu vàng trong các tổn thương trứng cá bọc. YDLS [Internet]. 29 Tháng Mười-Một 2020 [cited 1 Tháng Chạp 2021];13(7):27-2. Available at: https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/434