1.
TiếnNM, AnhNTP, TúTT, MinhNC, VânPTH, AnhTT, Linh Đặng VP. Nghiên cứu thực trạng hoạt động thể lực của học sinh tại ba trường trung học phổ thông Hà Nội năm 2017. YDLS [Internet]. 10 Tháng Mười 2018 [cited 29 Tháng Mười-Một 2021];13(4). Available at: https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/424