1.
NgầnNH, LậpHK, SinhNP, TuấnTV, TuấnNM, HàTM. Thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành về phục hồi chức năng sau đột quỵ não tại thành phố Thái Nguyên . YDLS [Internet]. 10 Tháng Mười 2018 [cited 4 Tháng Chạp 2021];13(4). Available at: https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/422