1.
HưngNM, HùngTT, BằngNV, BaNV, ChuyênNV, QuangLB. Đặc điểm bệnh tật của cộng đồng khu vực biên giới Tây Nguyên. YDLS [Internet]. 10 Tháng Mười 2018 [cited 7 Tháng Chạp 2021];13(4). Available at: https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/420