1.
MinhNT, LâmQH, TiếnNV. Tỷ lệ hình thành và chất lượng phôi nang trong nuôi cấy phôi ở nồng độ oxy thấp. YDLS [Internet]. 10 Tháng Mười 2018 [cited 28 Tháng Mười-Một 2021];13(4). Available at: https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/419