1.
NghĩaLL, HạnhTTM. Đặc điểm xương hàm vùng mất răng hàm lớn hàm dưới trên phim cone beam computed tomography của bệnh nhân cấy ghép implant nha khoa. YDLS [Internet]. 10 Tháng Mười 2018 [cited 1 Tháng Chạp 2021];13(4). Available at: https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/414