1.
LamN Đức, ĐàoLTA. So sánh tác dụng không mong muốn của gây tê ngoài màng cứng bằng hỗn hợp ropivacain - fentanyl với bupivacain - fentanyl để giảm đau trong chuyển dạ đẻ. YDLS [Internet]. 10 Tháng Mười 2018 [cited 4 Tháng Chạp 2021];13(4). Available at: https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/412