1.
QuốcNV, MinhN Đức. Hiệu quả điều trị viêm quanh khớp vai đơn thuần thể hàn thấp bằng xông thuốc kết hợp vận động trị liệu. YDLS [Internet]. 10 Tháng Mười 2018 [cited 28 Tháng Giêng 2022];13(4). Available at: https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/401