1.
Xuân ThủyT, Trường LV, Tuyển NT, Linh NH. Nghiên cứu đặc điểm hình thái phình mạch máu não và đánh giá kết quả ngắn hạn can thiệp đặt stent chuyển hướng dòng chảy điều trị phình mạch máu não. YDLS [Internet]. 15 Tháng Giêng 2020 [cited 8 Tháng Chạp 2021];15(1). Available at: https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/4