1.
CungLX, NgânN Đình. Đánh giá kết quả điều trị đục thể thủy tinh sau ghép giác mạc bằng phẫu thuật phaco. YDLS [Internet]. 10 Tháng Mười 2018 [cited 1 Tháng Chạp 2021];13(4). Available at: https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/399