1.
TâmHTX, VânBT, ÁnhTN. Đặc điểm lâm sàng và các yếu tố liên quan ở bệnh nhân vảy nến có hội chứng chuyển hóa. YDLS [Internet]. 10 Tháng Mười 2018 [cited 3 Tháng Chạp 2021];13(4). Available at: https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/390