1.
Hồng AnhT, Đình CẩmT. Khảo sát mối liên quan giữa kiểm soát huyết áp với tình trạng hoạt động chức năng ở người cao tuổi. YDLS [Internet]. 4 Tháng Tư 2020 [cited 1 Tháng Chạp 2021];15(4). Available at: https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/362