1.
Tuấn KhoaB, Thu HàL, Quốc BảoD, Đức SơnN, Thị Thuỳ LinhN, Thị HuyềnT, Thị QuếL, Trà MiN. Đánh giá thực trạng phẩm chất của đội ngũ cán bộ quân y công tác tại Bệnh viện Quân y 2018-2019 . YDLS [Internet]. 4 Tháng Tư 2020 [cited 30 Tháng Mười-Một 2021];15(4). Available at: https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/361