1.
Văn Chủ N. Nhận xét đặc điểm lâm sàng của ung thư vú type phân tử lòng ống . YDLS [Internet]. 4 Tháng Tư 2020 [cited 28 Tháng Giêng 2022];15(4). Available at: https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/360