1.
Văn SơnT, Đăng MạnhN, Thanh Quyên Đào, Thị Kim Phương N, Hữu SongL. Giá trị của kiểu gen trong xác định Klebsiella pneumoniae kháng carbapenem gây nhiễm khuẩn huyết . YDLS [Internet]. 4 Tháng Tư 2020 [cited 28 Tháng Mười-Một 2021];15(4). Available at: https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/359