1.
Trường GiangN, Trung KiênN. Rối loạn đông máu và mối liên quan với độ nặng ở bệnh nhân đa chấn thương. YDLS [Internet]. 4 Tháng Tư 2020 [cited 21 Tháng Giêng 2022];15(4). Available at: https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/354