1.
Đình NgânN, Xuân CungL. Một số yếu tố ảnh hưởng đến thời gian liền biểu mô ở mắt loét giác mạc khó hàn gắn được điều trị ghép màng ối thay thế. YDLS [Internet]. 4 Tháng Tư 2020 [cited 21 Tháng Giêng 2022];15(4). Available at: https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/351