1.
Minh XuânN. So sánh sự phát triển thể chất của trẻ sinh ra theo phương thức chuyển phôi tươi và chuyển phôi trữ. YDLS [Internet]. 4 Tháng Tư 2020 [cited 28 Tháng Giêng 2022];15(4). Available at: https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/350